PRAVIDLA BEZKONTAKTNÍHO RAGBY kategorie junior hraje
s tagovými pásky!!!Ragby touch (bezkontaktní ragby) je upravená forma běžného ragby
používaná pro základní výcvik ve školství. Slouží jako prostředek
pro popularizaci ragby mezi chlapci a dívkami všech věkových kategorií.
Ragby touch (bezkontaktní ragby) - jsou zachovány základní prvky ragby:
1. šišatý míč
2. nahrávka pouze dozadu
3. běh s míčem všemi směry
4. zastavení soupeře dotekem obou rukou pod úroveň dresu - tvz. touch
junioři - při hře s tagovými pásky namísto toho strhnutí 1 pásku soupeři,
zahlášení strhnutí a podání soupeři zpět
(nikdy nehodit pásek na zem - trest žlutá karta!!!)
5. dosazení bodů položením míče za koncovou čáru

Rozdělení hřiště

Bezkontaktní ragby - ragbyové názvosloví

meta 1/2 hřiště - slouží k rozehrání míče při začátku utkání , poločase a po obdržení bodů
meta 22 metrů - slouží k rozehrání míče při přestupku v obranné nebo útočné zóně, platí pro útočící i bránící mužstvo
branková čára - útočící mužstvo se snaží položit míč na zem do této obranné zóny - získává tak bod; bránící mužstvo se naopak snaží soupeři skórování zabránit
přípravná zóna - "útočná" útočící mužstvo je blízko k dosažení bodů za brankovou čáru; "obranná" bránící mužstvo je v nebezpečí, že inkasuje body
autová čára - ohraničuje hřiště

Ragbyový míč A1. Ragbyový míč
Velikost č.4 pro mládež do 15 let.
Velikost č.5 pro dospělé.
S míčem může hráč házet, nosit a běhat, chytat pokládat. Při ragby touch se nesmí míč kopat - vyjímkou je rozehrání nohou na začátku, v poločase utkání a při technických přestupcích.


Rozehrání B1. Rozehrání
Míč je položen na zem, je mírně pokopnut libovolnou nohou - poté musí být zvednut ze země. Každé útočící mužstvo má tři pokusy na rozehrání ve všech zónách hřiště. Při zastavení bránícím mužstvem nebo technickém přestupku se míč rozehrává v místě zastavení nebo technickém přestupku. Bránící hráči se musí rychle postavit minimálně 5 metrů od místa rozehrání (viz. obrázek) vyjma obranné a útočné zóny (rozehrávající hráč rozehrává na pokyn rozhodčího


Rozehrávka míče - nahrávka B2. Rozehrávka míče - nahrávka
Jakýmkoli způsobem, ale pouze směrem dozadu, tzn., abyste mohli vpřed, musíte míč nést dopředu, ale nahrávat pouze vzad.
Předhoz - technický přestupek B3. Předhoz - technický přestupek Předhoz je míč, který letí jiným směrem než dozadu, ale také míč, který vypadne hráči z rukou směrem dopředu.

B4. Aut - technický přestupek
Míč, který přejede jakýmkoli způsobem za autovou čáru.


Přiklepnutí míče B5. Přiklepnutí míče
Používá bránicí mužstvo, je-li donuceno ustupovat a nemá již možnost dostat se z vlastního brankoviště. Míč poté rozehrává útočící mužstvo ze zóny 22 metrů.


Pohyb s míčem C1. Pohyb s míčem
Hráči s míčem mohou běhat všemi směry s cílem vytvořit situaci pro spoluhráče, ale i sebe tak, aby tito mohli skórovat ("položit pětku").
Útočící prvek C2. Útočící prvek
Útočící prvek je běh s míčem dopředu.

C3. Bránicí prvek
Zastavení protivníka nesoucího míč dotykem obou dlaní od pasů dolů - tzv. touch. Junioři - při hře s tagovými pásky namísto toho strhnutí 1 pásku soupeři, zahlášení strhnutí a podání soupeři zpět (nikdy nehodit pásky na zem - trest žlutá karta!!!) Hráči jež nemají v držení míč nesmí být atakováni.


                                                                                                                                                                              Útočení a bránění

Offside - postavení mimo hru C4. Offside - postavení mimo hru
Offside - bránící hráči nesmí hrát před tzv. pomyslnou ofsajdovou čárou, musí se vrátit za hráče soupeře nesoucího míč, jež tuto pomyslnou ofsajdovou čáru tvoří.Dosažení bodů C5. Dosažení bodů
Položení bodů "pětky" znamená zanést a položit míč do obranné zóny soupeře.


D1. Doba utkání
Při turnajovém systému 2 x 7 minut, jinak libovolně dle dohody.


E1. Počet hráčů na hřišti
Maximum 5 hráčů na hřišti, 10 na soupisce při turnajovém systému. Střídání libovolně při přerušení hry.


Položení bodů - pětky Položení bodů - "pětky"
Ofsajd Ofsajd
Rozehrání Rozehrání
Touch Touch
Technický přestupek Technický přestupek
Aut Aut
Organizačně - technické připomínky:
Děti se převlékají v šatnách, které nebudou zamykány, proto si v nich nebudou nechávat své věci.
Všichni hráči si musí během turnaje hlídat své věci, případně požádat svůj doprovod (platí v celém areálu), doporučujeme děten nebrat si sebou žádné cennosti!
Pořadatel turnaje neručí za případné ztráty nebo poškození!!
ZŠ obdrží rozlišovací dresy, které vrátí po skončení turnaje!!
Zajišťujeme pitný režim
Z důvodu bezpečnosti doporučujeme dětem hru v kopačkách!!
JE ZAKÁZÁNO:
- prorážet obranu
- proskakovat mezi bránícími hráči
- zastavovat hráče nohou (podrážet)
- používat sprosté a urážející výrazy
Ragyb je kontaktní sport, při kterém může v případě nedodržení pravidel a fair play dojít k úrazu, vyzýváme tedy hráče k ohleduplnému chování při hře!!
Při hrubém porušení pravidel, napadení soupeře či urážení ostatních může být hráč vyloučen z celého turnaje.

Prosíme o předání informací hráčům
Děkujeme